Power Centrum Oost

Power Centrum Oost

Wij zijn een flexibele en klantgerichte organisatie die senioren ondersteunt op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Samen met onze cliënten streven wij naar een goede kwaliteit van leven. Onze visie is gebaseerd op humanistische waarden: wederzijds respect, solidariteit en het behoud van de regie over het eigen leven. Ons motto 'Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig' is diep verankerd in de wijze waarop wij werken. Dat merk je en daar zijn we trots op!

 

Onze website

Kijk voor meer informatie of het maken van een afspraak op: https://oost.centrumpower.nl/